Top 10 Trang Web Cá Độ Bóng Đá Thể Thao Uy Tín 2023 nền tảngPhòng Thanh Tra

Tổ chức nhân sự

4026

1/ Trưởng phòng: 
          Ông Nguyễn Minh Danh- Email: [email protected] 

2/ Chuyên viên:
         ThS. Phan Nhân Trung- Email: t[email protected]3/ Chuyên viên:
          ThS. Vũ Hải Thiên Nga - Email: ngavht@fx15web.com 

4/ Chuyên viên:
          Hoàng Lê Bửu - Email: buuhl@fx15web.com 


Email phòng: [email protected] hoặc [email protected]
SĐT: 02743.822518, số nội bộ 117.