Top 10 Trang Web Cá Độ Bóng Đá Thể Thao Uy Tín 2023 nền tảngQuyền riêng tư


CHÍNH SÁCH QUYỀN RIÊNG TƯ
Chính sách quyền riêng tư này công bố cách thức mà Trường Đại học Thủ Dầu Một (Sau đây gọi tắt là “TDMU” hoặc “Chúng tôi”) thu thập, lưu trữ và xử lý thông tin hoặc dữ liệu cá nhân (“Thông tin cá nhân”) của người dùng thông qua website chính của TDMU: //fx15web.com hoặc các website, ứng dụng của TDMU.
Chúng tôi cam kết sẽ bảo mật các Thông tin cá nhân của người dùng, sẽ nỗ lực hết sức và sử dụng các biện pháp thích hợp để các thông tin mà người dùng cung cấp cho chúng tôi trong quá trình sử dụng website hoặc ứng dụng được bảo mật và bảo vệ khỏi sự truy cập trái phép. Tuy nhiên, TDMU không đảm bảo ngăn chặn được tất cả các truy cập trái phép. Trong trường hợp truy cập trái phép nằm ngoài khả năng kiểm soát của chúng tôi, TDMU sẽ không chịu trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức nào đối với bất kỳ khiếu nại, tranh chấp hoặc thiệt hại nào phát sinh từ hoặc liên quan đến truy cập trái phép đó.
     Khi bạn truy cập và sử dụng trang web và ứng dụng, chúng tôi hiểu rằng bạn hoàn toàn đồng ý với những điều khoản của chính sách này:
1. Mục đích và phạm vi thu thập thông tin
     Thuật ngữ “Thông tin cá nhân” trong Chính sách này nghĩa là thông tin nhận diện hoặc có khả năng nhận diện danh tính cá nhân của người dùng. Những loại thông tin cá nhân mà chúng tôi xử lý bao gồm:
-      Họ tên, Số CMND hoặc hộ chiếu, Ngày sinh, Giới tính, Địa chỉ, Email, Số điện thoại.
-      Thông tin người dùng cung cấp về sở thích, lựa chọn, đánh giá hoặc các thông tin người dùng đồng ý cung cấp trong khi tham gia vào các cuộc khảo sát hoặc đăng ký thông tin.
     Tất cả nội dung bạn xem được trên trang web nhằm phục vụ nhu cầu thông tin của bạn. Vì thế, bạn được sử dụng trang web mà không cần cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân nào. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, khi liên quan đến việc đăng ký hoặc khảo sát, chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp thông tin cá nhân. Các thông tin cá nhân được cung cấp nằm trong phạm vi thông tin công khai của cá nhân và thông tin doanh nghiệp, không bao gồm các thông tin riêng tư và các thông tin bí mật (như thông tin thẻ tín dụng, cuộc sống riêng tư).
2. Phạm vi sử dụng thông tin
     Khi bạn cung cấp các thông tin cần thiết, chúng tôi sẽ sử dụng chúng để đáp ứng yêu cầu của bạn hoặc chúng tôi có thể liên lạc với bạn qua thư từ, email, tin nhắn hay điện thoại; hoặc tuân theo luật định hiện hành, sử dụng các phương tiện trên để xác nhận yêu cầu hỗ trợ, thông tin đăng ký hoặc kết quả khảo sát. Khi cung cấp thông tin cho chúng tôi qua trang web hoặc ứng dụng TDMU, bạn hiểu rõ và chấp thuận việc thu thập, sử dụng và tiết lộ những thông tin cá nhân nêu trên cho một số mục đích được quy định trong trang này.
     Bạn cũng hiểu và đồng ý rằng các thông tin cung cấp có thể được sử dụng cho các cơ quan chức năng theo yêu cầu của luật định mà không cần phải báo trước. Trình tự và thủ tục cung cấp thông tin của chúng tôi được thực hiện đúng theo các quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam.
3. Thời gian lưu trữ thông tin
     Bạn hoàn toàn đồng ý và chấp thuận rằng những thông tin cá nhân bạn cung cấp khi sử dụng trang web hoặc ứng dụng TDMU có thể được lưu trữ tại một số máy chủ hiện có hay chưa biết trước cho mục đích vận hành và phát triển trang web cũng như các ứng dụng TDMU.
     Nếu bạn tham gia khảo sát hoặc đăng ký thông tin trên trang web hoặc ứng dụng TDMU, chúng tôi có thể liên hệ với bạn để có những thông tin bổ sung cần thiết cho việc xử lý hoặc hỗ trợ yêu cầu của bạn. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ không cung cấp thông tin này cho một bên thứ ba mà không được sự cho phép của bạn, ngoại trừ các trường hợp bắt buộc theo quy định của pháp luật hiện hành.
     TDMU cam kết bảo vệ sự riêng tư của bạn, không mua bán thông tin cá nhân của bạn.
4. Ghi nhận thông tin trình duyệt
     Đôi khi, thông tin có thể được đưa vào máy tính của bạn để giúp chúng tôi nâng cấp trang web hay cải thiện chất lượng hỗ trợ cho bạn. Những thông tin này thường được biết đến dưới dạng các “cookies” mà nhiều trang web hiện cũng đang sử dụng. “Cookies” là những mẩu thông tin lưu trữ trong đĩa cứng hay trình duyệt trên máy tính của bạn, không phải trên trang web. Chúng cho phép thu thập một số thông tin về máy tính của bạn như địa chỉ IP, hệ điều hành, chế độ trình duyệt và địa chỉ của các trang web liên quan.
     Nếu bạn không muốn nhận các cookies này, hoặc muốn được thông báo khi các cookies này được đặt vào, bạn có thể cài đặt chế độ trình duyệt của bạn thực hiện điều này nếu trình duyệt của bạn hỗ trợ. Vui lòng lưu ý, nếu bạn tắt chế độ nhận cookies, bạn sẽ không thể truy cập hay sử dụng một số tiện ích trên trang web mà không được xác định trước. Chúng tôi không cố ý hạn chế việc sử dụng của bạn trong tình huống này, đây chỉ là giới hạn trong việc lập trình và xây dựng trang web.
5. Sự an toàn
     Khi lập trình trang web hay ứng dụng, chúng tôi có thể ràng buộc những quy định hợp lý để ngăn chặn hành vi truy cập bất hợp pháp và việc sử dụng không thích đáng các thông tin cá nhân của bạn đã gửi cho TDMU thông qua việc sử dụng trang web hoặc ứng dụng này. Nếu truy cập các trang web TDMU, nó sẽ được áp dụng một tiêu chuẩn công nghệ được gọi là SSL (Secure Sockets Layer) để bảo vệ tính bảo mật và an toàn trên đường truyền dữ liệu.
     Vì luôn có những rủi ro liên quan đến vấn đề cung cấp dữ liệu cá nhân, cho dù là cung cấp trực tiếp, qua điện thoại hay qua mạng internet, hay qua các phương tiện kỹ thuật khác và không có hệ thống kỹ thuật nào an toàn tuyệt đối hay chống được tất cả các “hacker” và “tamper” (người xâm nhập trái phép để lục lọi thông tin), TDMU luôn nỗ lực tiến hành những biện pháp đề phòng thích hợp đối với từng đặc tính của thông tin để ngăn chặn và giảm thiểu tối đa các rủi ro có thể khi bạn sử dụng trang web hay ứng dụng này.
6. Thông tin qua E-mail
     Khi bạn đang ký thông tin qua các trang khảo sát hoặc đăng ký hồ sơ, địa chỉ e-mail của bạn cung cấp sẽ dùng làm công cụ trao đổi thông tin với bạn. Trước hết bạn hãy chắc rằng bạn cung cấp địa chỉ e-mail hữu dụng đối với bạn trong suốt quá trình sử dụng dịch vụ.
     Chúng tôi có thể gởi những thông tin bí mật qua e-mail hay tiếp nhận yêu cầu hỗ trợ của bạn. Trong trường hợp bạn không còn sử dụng e-mail đã cung cấp, bạn phải báo cho chúng tôi để về việc thay đổi này.
     Để bảo vệ bạn, TDMU có thể tạm thời ngưng tiếp nhận yêu cầu qua e-mail bạn đã cung cấp nếu nhận thấy có sự gian lận hoặc thông tin bất thường – cho đến khi chúng tôi liên hệ được với bạn để xác nhận.
7. Phương tiện và công cụ điều chỉnh thông tin cá nhân
     TDMU sẽ chủ động hoặc theo yêu cầu của bạn bổ sung, hiệu chỉnh các dữ liệu thông tin cá nhân không chính xác, không đầy đủ hoặc không cập nhật khi bạn còn liên kết với hoạt động của chúng tôi.
     Bạn toàn quyền tiếp cận và chỉnh sửa thông tin cá nhân của mình bất kể thời gian nào trên các tài khoản trực tuyến mà bạn được cung cấp. Bạn cũng hiểu rằng chúng tôi vẫn lưu trữ lịch sử thay đổi của bạn vì mục đích quản lý và giải quyết các tranh chấp (nếu có) sau này.
8. Các đường liên kết ngoài trang web
     Trang web hoặc ứng dụng TDMU có thể chứa các đường liên kết đến các trang web khác được đặt vào nhằm mục đích giới thiệu hoặc bổ sung thông tin liên quan để bạn tham khảo. TDMU không chịu trách nhiệm về nội dung hay các hành vi của bất kỳ trang web nào khác.
9. Việc thay đổi quy định
     TDMU có thể thay đổi quy định này một cách không thường xuyên, bao gồm việc bổ sung, loại bỏ một phần nội dung hoặc tạm ngưng trang web mà không cần báo trước. Tuy nhiên, nếu quy định này được thay đổi theo hướng có thể gây bất lợi cho bạn, TDMU sẽ cố gắng thông báo về sự thay đổi qua e-mail bạn đã cung cấp hoặc ngay trên trang chủ.
10. Thông tin liên hệ
     Chúng tôi luôn hoan nghênh các ý kiến đóng góp, liên hệ và phản hồi thông tin từ người dùng về “Chính sách quyền riêng tư” này. Nếu có những thắc mắc liên quan xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ email: [email protected] hoặc điện thoại: (0274)-3-822518 (nội bộ: 3-121)
Ngày có hiệu lực: 01/01/2022