Top 10 Trang Web Cá Độ Bóng Đá Thể Thao Uy Tín 2023 nền tảngVăn Phòng

Giới thiệu Văn phòng Trường

I. CHỨC NĂNG

   Văn phòng là đơn vị trực thuộc Trường, làm công tác hành chính, tổng hợp; đồng thời làm nhiệm vụ văn phòng Hội đồng trường và văn phòng Đảng ủy; phối hợp với thư ký Hội đồng trường làm đầu mối giúp việc Lãnh đạo trường chỉ đạo điều hành hoạt động và thực hiện đối nội và đối ngoại thông suốt; Trạm Y tế trực thuộc Văn phòng thực hiện công tác khám điều trị bệnh, kiểm tra sức khỏe ban đầu cho cán bộ, giảng viên, sinh viên Trường.

II. NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

   1. Thực hiện công tác tổng hợp, pháp chế

 • Phối hợp đơn vị có liên quan tổng hợp, báo cáo tình hình hoạt động của Nhà trường, báo cáo chuyên đề, báo cáo đột xuất theo yêu cầu của các cơ quan quản lý.
 • Tổng hợp kiến nghị, đề xuất của các đơn vị để trình Lãnh đạo trường cho ý kiến chỉ đạo, phê duyệt.
 • Tham gia về mặt pháp lý đối với dự thảo văn bản của các đơn vị trước khi trình Lãnh đạo Trường ký, phê duyệt.
 • Chuyển tải thông tin chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo trường tới các cá nhân, đơn vị có liên quan.
 • Tham mưu Lãnh đạo trường các văn bản nhằm đôn đốc, nhắc nhở, chấn chỉnh việc thực hiện quy chế, thực hiện các nhiệm vụ mà Lãnh đạo Trường đã phân công, chỉ đạo.

   2. Thực hiện công tác hành chính – văn thư

 • Tiếp nhận, xử lý văn bản đi – đến
 • Quản lý con dấu của Trường
 • Trích sao văn bản theo yêu cầu sử dụng của các cá nhân và đơn vị trong Trường; lên lịch công tác tuần và phổ biến để thực hiện
 • Cấp giấy giới thiệu, giấy đi đường cho cán bộ, viên chức được cử đi công tác; xác nhận giấy đi đường cho khách từ các cơ quan ngoài đến công tác.

   3. Thực hiện công tác phục vụ, lễ tân

 • Phối hợp với các đơn vị liên quan chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho việc tổ chức các hoạt động chung của Nhà trường và tham gia phục vụ các hoạt động này.
 • Làm nhiệm vụ lễ tân, tiếp khách của Lãnh đạo Trường.
 • Đón tiếp khách đến Trường công tác, sắp xếp hướng dẫn khách đến các bộ phận chức năng để giải quyết công việc
​    4. Trạm Y tế
 • Theo dõi sức khỏe, khám, điều trị bệnh ban đầu cho cán bộ, giảng viên, nhân viên và sinh viên trong trường.
 • Tổ chức khám sức khỏe cho sinh viên, khi sinh viên tham gia thi đấu trong các phong trào thể dục, thể thao trong và ngoài trường.
 • Tuyên truyền phòng bệnh, dịch theo mùa.
 • Kiểm tra, theo dõi việc thực hiện vệ sinh, an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường thuộc phạm vi trong Trường.
   5. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo trường phân công


III. CƠ CẤU TỔ CHỨC

 1. Chánh Văn phòng: Lê Nguyễn Xuân Lan
 1. Thư ký Hội đồng trường: Trần Văn Nam
 1. Phó Chánh Văn phòng
 • ​Nguyễn Thị Phương Trúc
 • Nguyễn Thanh Trúc
 1. Viên chức phòng
​Bộ phận hành chính tổng hợp 
 • Khấu Hoàng Kim Thư
 • Nguyễn Huỳnh Ngọc Ánh
Trạm Y tế
 • Lê Thị Cường
 • Trần Thị Thanh Trúc
Đội xe
 • Lê Đình Cường
 • Phan Ngọc Thân
 • Trần Thanh Quang
 • Chung Thế Phương
 • Nguyễn Thành Nhân

IV. LIÊN HỆ

 • Bộ phận văn thư :                      0274.3822518 - Bấm phím 1
 • Bộ phận tổng hợp - pháp chế :  0274.3840230
 • Bộ phận điều xe:                        0274.383715
 • Trạm Y tế:                                  0274.3667677
 • Email: [email protected]