Top 10 Trang Web Cá Độ Bóng Đá Thể Thao Uy Tín 2023 nền tảngTHÔNG BÁO

Thông báo lịch trình đăng ký trực tuyến các môn học Học kỳ I năm học 2023-2024

19/07/2023 14:40 — 1608
TẢI VỀ FILE PDF
Trường ĐH Thủ Dầu Một thông tin đến các bạn SV về lịch trình đăng ký môn học Học kỳ I năm học 2023-2024 như sau:
 
Thời gian đăng ký môn học được chia làm 02 đợt:
* Đợt 1: từ ngày 21/07/2023 đến ngày 24/07/2023, dành cho SV đăng ký các môn học đúng tiến độ đào tạo (Phụ lục 1)
* Đợt 2: từ ngày 25/07/2023 đến ngày 28/07/2023, dành cho SV đăng ký các môn học vượt, học lại, SV không đúng tiến độ đào tạo nhưng chưa hết thời gian đào tạo (Phụ lục 2)

 
Vì số lượng SV toàn trường rất lớn, để đảm bảo hệ thống đăng ký môn học không quá tải, trường sẽ mở hệ thống theo khung thời gian (mỗi khung trong 2 giờ) cho SV của từng khoa, ngành. Các bạn SV bắt buộc đăng ký môn học vào khung thời gian quy định. Vì vậy, SV cần xem kỹ khung thời gian của ngành mình đang học tại Phụ lục 1 và Phụ lục 2 của Kế hoạch đính kèm.

- Vui lòng xem lịch đăng ký môn học đúng tiến độ tại Phụ lục 1
- Vui lòng xem lịch đăng ký môn học vượt, học lại,... tại Phụ lục 2
- Vui lòng xem Hướng dẫn đăng ký môn học tại Phụ lục 3
- Vui lòng xem Hướng dẫn xuất phiếu đăng ký tại Phụ lục 4
 
Sinh viên cần tư vấn đăng ký môn học trực tuyến, vui lòng liên hệ cố vấn học tập hoặc thư ký khoa. 

Thông báo khác