Top 10 Trang Web Cá Độ Bóng Đá Thể Thao Uy Tín 2023 nền tảngCÔNG KHAI THEO TT36

Đề án mở mã ngành

A. Bậc đào tạo Đại học
1.
 Quản lý văn hóa
2. Quản lý công
3. Marketing
4. Kiểm toán
5. Truyền thông đa phương tiện
6. Quan hệ quốc tế
7. Ngôn ngữ Hàn Quốc
8. Kỹ thuật môi trường
9. Công nghệ sinh học
10. Công nghệ thực phẩm
11. Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm
12. Kỹ thuật điện tử viễn thông
13. Du lịch
14. Quốc tế học
15. Toán kinh tế
16. Công nghệ thông tin
17. Logistics và quản lý chuỗi cung ứng
18. Văn học
19. Tâm lý học
20. Thương mại điện tử

21. Kỹ thuật ô tô
22. Thiết kế đồ họa
23. Quản lý đô thị
24. Trí tuệ nhân tạo và Top 10 Trang Web Cá Độ Bóng Đá Thể Thao Uy Tín 2023 dữ liệu 
25. Âm nhạc 
26. Mỹ thuật
B. Bậc đào tạo Sau Đại học
1. Quyết định cho phép mở ngành đào tạo: Công tác xã hội, Khoa học môi trường, Hệ thống thông tin
2. Quyết định cho phép mở ngành đào tạo Lịch sử Việt Nam
3. Quyết định cho phép mở ngành đào tạo Văn học Việt Nam
4. Quyết định cho phép mở ngành đào tạo Luật
5. Quyết định cho phép mở ngành đào tạo Quản lý giáo dục
6. Quyết định cho phép mở ngành đào tạo Ngôn ngữ Anh 
7. Quyết định cho phép mở ngành đào tạo Tài chính ngân hàng
8. Quyết định cho phép mở ngành đào tạo: Kế toán, Quản trị kinh doanh