Top 10 Trang Web Cá Độ Bóng Đá Thể Thao Uy Tín 2023 nền tảngCÔNG KHAI THEO TT36

Một số thông tin công khai của cơ sở giáo dục, đại học năm học 2015 - 2016

- Biểu tổng hợp một số thông tin công khai của cơ sở giáo dục, đại học năm học 2015 - 2016 (Tải tại đây)
Công khai cam kết chất lượng đào tạo của cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng, năm học 2015 - 2016 (Tải tại đây)
Công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế của cơ sở giáo dục đại học, năm học 2015-2016 (Tải tại đây)
- Quy định chuẩn đầu ra trình độ ngoại ngữ và tin học cho tất cả sinh viên trường đại học TDM (Tải tại đây)
- Phân bổ quỹ học bổng khuyến khích học tập năm học 2015 – 2016 (Tải tại đây)
- Ban hành mức thu học phí của SV hệ chính quy các ngành ngoài sư phạm năm học 2015 – 2016 (Tải tại đây)
- Thông báo thu học phí của SV hệ thường xuyên năm học 2015 - 2016 (Tải tại đây)
- Thông báo thu học phí của SV hệ chính quy các ngành ngoài sư phạm năm học 2015 – 2016 (Tải tại đây)
- Danh sách đề tài được giao thực hiện năm 2016 (Tải tại đây)
- Danh sách hội thảo Top 10 Trang Web Cá Độ Bóng Đá Thể Thao Uy Tín 2023 năm học 2015 - 2016  (Tải tại đây)
- Báo cáo hoạt động Top 10 Trang Web Cá Độ Bóng Đá Thể Thao Uy Tín 2023 công nghệ năm học 2015 - 2016 (Tải tại đây)
- Công khai thông tin về cơ sở vật chất năm 2015 (Tải tại đây)
- Công khai tài chính của cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng, năm học 2015 - 2016 (Tải tại đây)
- Thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của cơ sở giáo dục đại học năm học 2015 - 2016 (Tải tại đây)